Thực hiện Chỉ thị 35- CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kế hoạch của BCH Đảng bộ Thị Trấn Cẩm Khê về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020- 2023. Hôm nay, ngày 11 tháng 03 năm 2020, Chi bộ trường Mầm Non Hoa Hồng long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và đề ra Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường, lựa chọn bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023; Đồng thời bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị Trấn Cẩm Khê, nhiệm kỳ 2020 - 2025

        Được sự thống nhất của Đảng ủyThị Trấn Cẩm Khê, ngày 11/03/2020 tại Phòng hội đồng trường Mầm Non Hoa Hồng tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.

       Tại Đại hội Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường lên trình bày báo cáo kết quả chính trị của Chi bộ và kiểm điểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy chi bộ trường Mầm Non Hoa Hồng, nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2023. Sau khi nghe những nội dung báo cáo và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2023, các đồng chí đảng viên đã tham gia thảo luận đóng góp ý kiến sôi nổi, có tính chất xây dựng nhằm làm rõ thêm báo cáo chính trị của chi bộ. .

       Thay mặt Đảng ủyThị trấn cẩm khê, Đồng chí Cao Mạnh Thường - Phó bí thư Đảng Ủy Thị Trấn đã phát biểu và có ý kiến chỉ đạo đại hội. Đồng chí đánh giá cao việc tổ chức Đại hội rất tôt,  bản dự thảo báo cáo Chi bộ của Đồng chí Bí thư chi bộ chi tiết cho thấy rằng Đại hội đã đánh giá sát và đúng với tình hình thực tế những mặt đã đạt được, nêu lên những mặt tồn tại, hạn chế và rút ra được bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, Chi bộ cũng đã khẳng định rõ mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ 2020 - 2023. Đồng chí biểu dương những kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua của Chi bộ.  

       Để tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ trường Mầm Non Hoa Hồng cần phải tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, quần chúng, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đặc biệt chú trọng việc giáo dục chính trị, lập trường tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, Đảng viên, quần chúng trong Chi bộ; Chi bộ phải luôn chú trọng giữ gìn và phát huy tốt sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phát huy cao sức mạnh và trí tuệ tập thể trong mọi công tác, trong hoạt động của Chi bộ, đồng thời tập trung lãnh đạo công tác chuyên môn, công tác đoàn thể. Tích cực, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết, Quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

       Đại hội kiện toàn bầu Ban chi ủy khóa mới, bầu Bí thư chi bộ và phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2023 dưới sự điều hành của tổ bầu cử. 

 

Kết quả: 03 đ/c được Đại hội tín nhiệm bầu vào ban chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2023 gồm có:

                   1. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương – Bí thư Chi bộ

                   2. Đ/c Trần Thị Hoài Giang - Phó bí thư Chi Bộ

                   3. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng - Ủy viên

       Đại hội thành công tốt đẹp, trong niềm tin tưởng sâu sắc của toàn thể Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương – Bí thư chi bộ thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội. Tập thể chi bộ trường Mầm Non Hoa Hồng quyết tâm đề ra các giải pháp, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tốt các mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới.

                                                                            Các đồng chí về dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm với chi bộ nhà trường.